Informācija par Elektroenerģijas piedāvājumiem mājsaimniecībām pēdējo reizi atjaunota: 2019/04/20 09:10
Piedāvājumi
Elektrības cena
Nosacījumi
Latvenergo ELEKTRUM IZDEVĪGAIS 200+
ELEKTRUM IZDEVĪGAIS 200+
26,73 €/mēn.
Kopā gadā:
320.76 € i
Ietaupījums gadā:
17.25 €
Ietaupījums %:
5.1% i
Elektroenerģija
NPS
9.676 €
0.000 €
Tirdzniecības pakalpojumu maksa
0.000 €
Ikmēneša maksa
0.830 € i
OIK
2.432 € i
OIK jaudas komponente
0.687 € i
Elektroenerģijas piegādes maksa
7.273 € i
Pieslēguma nodrošināšanas maksa
1.190 € i


PVN 21%
4.638 €
Patēriņa apjoms mēnesī
neierobežots

Lasīt vairāk

Jautāt Tirgotājam
Aeon Birža
Aeon Birža
26,98 €/mēn.
Kopā gadā:
323.76 € i
Ietaupījums gadā:
14.21 €
Ietaupījums %:
4.2% i
Elektroenerģija NPS
8.725 € i
Tirdzniecības pakalpojumu maksa
0.000 €
Ikmēneša maksa
1.990 € i
OIK
2.432 € i
OIK jaudas komponente
0.687 € i
Elektroenerģijas piegādes maksa
7.273 € i
Pieslēguma nodrošināšanas maksa
1.190 € i


PVN 21%
4.682 €
Patēriņa apjoms mēnesī
neierobežots

Lasīt vairāk

Jautāt Tirgotājam
Latvenergo ELEKTRUM IZDEVĪGAIS 600+
ELEKTRUM IZDEVĪGAIS 600+
28,16 €/mēn.
Kopā gadā:
337.92 € i
Elektroenerģija
NPS
9.214 €
0.000 €
Tirdzniecības pakalpojumu maksa
0.000 €
Ikmēneša maksa
2.480 € i
OIK
2.432 € i
OIK jaudas komponente
0.687 € i
Elektroenerģijas piegādes maksa
7.273 € i
Pieslēguma nodrošināšanas maksa
1.190 € i


PVN 21%
4.888 €
Patēriņa apjoms mēnesī
neierobežots

Lasīt vairāk

Jautāt Tirgotājam
Tirgotāju piedāvājumi, cenas un sniegšanas noteikumi no Tirgotāju puses var tikt vienpusēji mainīti. Lietotājs ir atbildīgs par pilnīgu un rūpīgu iepazīšanos ar Tirgotāju piedāvājumiem, cenām un sniegšanas noteikumiem.
12

Aktīvie elektroenerģijas tirgotāji mājsaimniecībām

Latvenergo ElektrumBaltcomLattelecom TETWIN BalticAeon EnergyAlexela
Obligātā iepirkuma komponente (OIK)
OIK ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijās vai no atjaunojamiem energoresursiem. Elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu nodrošina publiskais tirgotājs, kura pienākumus kopš 2014. gada 1.aprīļa pilda AS “Enerģijas publiskais tirgotājs”. Obligātā iepirkuma izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji OIK maksājumu veidā. OIK apmēru apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).
Elektroenerģija Nord Pool Spot (NPS) biržā
Tiek izmantota NPS LV vidējā svērtā cena pēdējos 12 mēnešos atbilstoši AS "Sadales tīkls" tipveida slodžu sadalījuma grafikam. Tas Jums palīdzēs precīzāk salīdzināt izvēlētā elektroenerģijas produkta izmaksas viena gada perioda ietvaros. Ņemiet vērā, ka vēsturiskā biržas cena negarantē šādu cenu nākotnē!
ST_GRAPH_TITLE
ST_GRAPH_TAGLINE